BURYATLARDA DOĞUM İLE İLGİLİ ÖRF VE ADETLER

Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et.
BURYATLARDA DOĞUM İLE İLGİLİ ÖRF VE ADETLER
Geleneksel
2016-10-19 16:21

BURYATLARDA DOĞUM İLE İLGİLİ ÖRF VE ADETLER

Buryatlar hem Şaman hem de Budda inançlarına göre yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu nedenle de her iki inanca göre örnekler verebiliriz. Buryat Türkleri'nde doğum ile ilgili adetlerin tamamı kadınlarla ilgilidir. 

    Çocuk dileme adetleri, hiç doğum yapmayan kadınların Tanrı'dan ve kutsal yerlerden çocuk dileme ritüellerini içerilmektedir. Bu adetler bazen toplu bazen de kişisel olarak gerçekleştirilir. Konuyla ilgili adetler oldukça çoktur. Batı Buryatlarda yer Tanrıçası İtuge yada Etugene döllenmeyle ilgili istek ve dua edilir. Bu adet kuş kirazı ağıcını (yaban kirazı) süslemekle başlayıp Etugeneden çocuk dileme duasıyla sonlanır. Kadınlar Huhe, Gök yüzü Tanrıçasından; "beni gençleştir, göğüslerime süt getir ve onu emecek evlat ver" diyerek dilek dilerler. Aynı dileklerle AteşTanrıçasına da ateşe yağ püskürterek yaparlar.

     Şaman Buryat kadınlarında çocuk dileme adetlerini, çocukları koruduklarına inandıkları Tanrıçaları Zol Zayaşi, Ehe Ongon, Mengelenlere dua ederek yaparken, hamile kadınlar ise hamileliklerinin sağlıklı ve kolay geçirmeleri için Arhan, Erhe Suben Tanrıçalarına dua ederler.

     Budda Buryat kadınları çocuk dilerken Ak Tanrı ve Baldan Lıhamo Tanrıcalarına dua etmişler. Ungin Buryatlarında bu gelenek daha ağır şartlarda gerçekleştirilmiş. Çocuğu olmayan evli adamı yakın çevresindeki sağlıklı ve çok çocuklu 7 kadın artaya oturturup kendi pantalonlarını sırayla erkeğin kafasına geçirtip etrafında dönerek çocuk dilemişler. Bu adeti uygulayarak çocuksuz adamın kısırlığını çözeceğine inanmışlar.

     Doğum sırasında uygulanan adetlerde ilk önce aile Tanrıçasına dua ederek yeni doğan bebeği ve annesini korumasını isterler. Bebeğin doğduğu mekanı kutsal saydıkları bitkilerle donatırlar ve kötü ruhları yaklaştırmamaları ve yok etmeleri için sürekli ateş yakıp sönmemesine dikkat ederler.
Bilçirlik Buryatlarda eğer doğum sırasında kadının kocası yanında yoksa ve doğum uzun sürüyorsa etrafındaki kadınlar bebeğin babasının pontolonunu kadının yanına koyarlar. Bebek babasının orada olmadığını hissediyorsa babasını beklermiş. Babasının pontolonunu hissederse gelmek için acele edermiş ve doğum hızlanırmış. Şaman Buryatlarda doğum zorlaşırsa ve uzarsa hemen yaşlı kadın Şamanlara haber verilir ve onlar doğum yapan kadının yanında doğumadetlerini yerine getirirler. Budda Buryatlarda ise doğuma lamlar çağırılmaz. Onlar doğumdan daha önce evlerine çağırıp doğumun hızlı ve kolay geçmeleri için "sercem" adetini uygularlar. Selengit Budda Buryartlarda lamı muhakkak doğuma 2-3 ay kala davet ederler ve "Banzaraksa" doğum duaları okuturlar. Daha sonra hamile kadının eli yüzünü yıkatırlar. Doğumdan sonra lohusa kadın ve bebeği için uygulanan adetler tüm bölgelerde hemen hemen aynıdır.

                                                                          Dr.Suhurubu KAYHAN & Kimvekil.Com

-----------------------------------------------------------------------------------

Buryat Turks birth traditions and omens

Shamanism and Buddhism are traditional religions of the Buryats. For this reason, there are two faiths examples. All Buryat Turk's birth customs related only to women.
Women who have never given birth asked from Tengri (Sky) blessing by carrying out special rituals. These ceremonies were held in groups and alone. There are quite many traditions on this subject. Western Buryats did sacrifice and prayed to the Goddess of the earth - Ituge (Etugene). The ceremony started with bird cherry decoration and ended with pray for posterity to Etugene. Women asked for youthfulness, milk in their breast and children from Goddess of Sky. By spraying oil in the fire, they turned with the same pray to the Goddess of Fire.
     Buryat women who believe in shamanism ask for offsprings and their protection from Zol Zayas, Ene Ongon, Mengelen goddesses. Pregnant women were praying to goddesses Arkhan and Erhe Suben hoping that pregnancy was easy and without complications.
     Buddhist Buryat women prays to goddesses Ak Tanry and Baldan Lihamo if she wants to have a child. This tradition was carried out in harsher conditions by Buryats of Ungen. They selects seven healthy women (mothers) of immediate surroundings of a married man who does not have children , then women in course applied pants to man's head and asked to give him a child. They believed that they clean the childless man by holding this practice and he necessarily will have offspring.
     The first tradition among birth customs is a pray to the goddess of family for mother’s and child’s health. They keep the fire burning to protect from evil spirits the place where the baby born.
According to the traditions of Birchirlik Buryats they bring father’s pants and placed nearby women if during childbirth there was no her husband and childbirth lasted too long. It assumed that the child would wait for his father if he did not feel his presence. If he felt presence of this father though his pants he would be hurrying and childbirth would get faster. Buryats, who adhere to Shamanism send old woman to shamans if birth were complicated and they immediately would begin to carry out all the necessary rituals for successful birth.
Buryats - Buddhists invited sacred ministers – llamas before birth and they conduct «Serge» - ritual for quick and easy childbirth. However, never called them during the birth of the child. Buryats of Selengit certainly invite lama for 2-3 months before the offspring's birth and read "Banzaraksa" prayer after which a pregnant washed her face. Traditions and customs associated with the mother and child after the birth are the same in almost all regions.

                                                                                                     

                                                                                            Dr.Suhurubu KAYHAN & Kimvekil.Com

-----------------------------------------------------------------------------------

   

Традиции и приметы Бурятов связанные с рождением.

 

Буряты проповедуют Шаманизм и Буддизм одновременно, посему можно привести примеры обрядов двух верований. Все обычаи Бурятских Тюрок связанные с рождением относятся только к женщинам.
Женщины, которые никогда еще не становились матерями, проводили специальные ритуалы и просили у Тенгри (Неба) благословение. Эти церемонии проводились как в группах так и наедине. Традиций на эту тему довольно много. Западные Буряты делали жертвоприношение и молились Богине земли Итуге (Этугене). Начинался процесс с украшения черемухи, а заканчивался мольбой Этугэне о потомстве. Женщины просили у Богини Неба молодости, молока в груди и детей. С такой же мольбой они обращались к Богине Огня распрыскивая масло в огонь.
Бурятки, которые проповедуют Шаманизм обращаются к богиням Зол Заясы, Эне Онгон, Менгелен, чтобы простить о потомстве и защиты для них. Беременные женщины молятся богиням Архан и Эрхе Субен, прося легкую и неосложненную беременность.
Бурятки, которые проповедуют Буддизм молятся богиням Ак Танры и Балдан Лихамо, прося о ребенке. У Бурятов из Унгена эта традиция проводилась в более жестких условиях. Отбиралось 7 здоровых женщин у которых уже есть дети из ближайшего окружения женатого человека, у которого нет детей, затем женщины по очереди прикладывали штаны к голове этого мужчины и оборачиваясь молились о продолжении его рода. Они верили, что проводя этот обряд, они очищают бездетного человека и у него обязательно появится потомство.
Среди традиций связанных непосредственно с рождением, первой является мольба к богине семьи, с просьбой о здоровье матери и ребенка. Они внимательно следили, чтобы в помещении где находился новорожденный ребенок, огонь горел постоянно, ведь он освещал и очищал от злых духов.
По традициям Бурятов из Бирчирлика, если во время родов рядом не оказывалось мужа, а роды длились долго, то женщины приносили его штаны и клали рядом с роженицей. Было принято считать, что если ребенок не чувствует присутствие отца, то будет его ждать, а когда почувствует присутствие через его брюки, то он будет торопиться к нему и роды пройдут быстрее. У Бурятов, которые придерживаются Шаманизма, если роды усложняются, старая женщина направлялась к шаманам и они немедленно начинали проводить все необходимые ритуалы для благополучного рождения.
Буряты –буддисты приглашают священно служителей- лам, до родов, и они проводят ритуал «Сержем» для быстрых и легких родов, однако их никогда не зовут во время появления ребенка на свет. Буряты в Селенгите, обязательно приглашали ламу за 2-3 месяца до рождения чада и читали молитвы «Банзаракса», после которой беременная умывала лицо. После родов традиции и обычаи связанные с матерью и ребенком одинаковы почти во всех регионах.

                                                                                                        Др. Шурубу КАЙХАН & Kимвекил.ком       

Dr.Shurubu Kayhan ile Buryat Türklerinde Doğum ile İlgili Örf ve Adetler

Dr.Shurubu Kayhan ve Buryat Türklerinde Doğum ile İlgili Örf ve AdetlerDr.Shurubu Kayhan & Kimvekil.Com Buryat Türklerinde Doğum ile İlgili Örf ve Adetler

Dr.Shurubu Kayhan ile Buryat Türklerinin Doğum ile İlgili Örf ve Adetler

Dr.Shurubu Kayhan ile Buryat Türkleri ve Doğum ile İlgili Örf ve Adetler

Dr.Shurubu Kayhan yazıyor Buryat Türklerinde Doğum ile İlgili Örf ve Adetler
Bu haber 6362 kez okundu.
10 kez Desteklendi

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
                                                   9 + 10 = ?

 

Caveman

 

Söz Vatandaş'ta

KimVekil.Com Sesli Haber

HAVA DURUMU & ANKARA

ANKARA

SON YORUMLAR

EN ÇOK HİT ALAN

EN YENİ

EN ÇOK OY ALANLAR

İNTERNET DÜNYASI

WEB DÜNYASINDA YER ALIN

İNTERNET DÜNYASI

Kimvekil.Com Spor Süper Lig Puan Durumu

FACEBOOK SAYFAMIZI İZLEYİN

AY İZLENME BİRİNCİSİ

İNTERNET DÜNYASI

WEB DÜNYASINDA YER ALIN

İNTERNET DÜNYASI

KimVekil.Com © 2016 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz

ErsoftWeb

Ersoftbilişim.Com
Ersoftbilişim.Com